MISSIE EN VISIE

Oor voor zorg wil een luisterend oor bieden aan zij die in de zorgsector werken en dit zonder onderscheid te maken volgens functie of plaats van tewerkstelling.

Missie

Vier doelstellingen staan centraal:

 • Gericht op mensen die werkzaam zijn in de zorg
 • Anoniem en laagdrempelig luisteren naar haar/hem die nood heeft aan een luisterend oor
 • Doorverwijzen naar professionele hulpverleners / professionele instanties wanneer dit nodig blijkt
 • Terugkoppelen van trends en noden. De vele contacten maken het mogelijk om pijnpunten in de zorg bloot te leggen. Deze anoniem groeperen zodat tendensen, hiaten en noden kunnen doorgegeven worden aan de bevoegde instanties is een meerwaarde om het zorgpersoneel beter te kunnen ondersteunen.

Visie

 • Creëren van een veilige omgeving voor de beller
  • Door te telefoneren creëren we een veilige afstand om vrij te kunnen praten
  • Door de anonimiteit langs beide zijden te garanderen is er meer openheid voor de beller mogelijk
 • Waarderende gespreksvoering. Door het stellen van positieve en onderzoekende vragen 
  • krijg je een completer beeld
  • wek je sneller vertrouwen
 • Respectvol en onbevooroordeeld
  • Elke beller heeft zijn verhaal en heeft het recht dat men onbevooroordeeld en respectvol luistert
 • Eigen kracht en netwerk
  • Inzetten op de eigen kracht van de beller staat centraal, wij geloven in de zelfredzaamheid van elk individu
  • Het eigen netwerk van de beller kan helpen hem te ondersteunen

In de dagelijkse contacten met bellers uit de zorg staan de vrijwilligers open voor ieders mening en voor elk soort vraag. Ze kunnen vooral zeer goed luisteren en respecteren ten allen tijden de anonimiteit van beller en hulpverlener. Zij hebben geenszins de bedoeling psychologisch hulp te bieden en verwijzen, indien nodig, door naar professionele hulpverleners.